Ta engasjementet ett steg videre!

Snart går lokallagsårsmøtene av stabelen. Nye styrer skal velges, og lokallagene skal sette seg mål for det kommende året. Agder FpU har overflod av dyktige medlemmer, og vi håper at alle ønsker å ta sitt engasjement videre og stille til et verv i sitt lokallag. – Jeg vet at mange av våre nye medlemmer har…

La studenter være studenter

Samtidig som at konkurransen om arbeidsplassene etter studiene blir tøffere, må flere og flere studenter ta deltidsjobb for å få endene til å møtes. For at Norge skal nå sitt mål om å være blant de fremste kunnskapsnasjonene i verden må studiestøtten økes, og studenter må få lov til å være studenter. Forutsetningene for en…

Valgkomitéens innstilling styre Agder FpU

I morgen klokken 15.00 går årsmøter for UiA FpU samt sammenslåing og konstituerende årsmøte for Agder FpU av stabelen på Rådhuset i Kristiansand. Valgkomitéene legger i dag frem sine innstillinger til styrer. Agder FpU Formann: Theodor Barndon Helland 1. nestformann: Celina Rosander Lund 2. nestformann: Andreas Jacobsen Kasserer: Nicholas Jenssen Medlemsansvarlig: Simen Vederhus Styremedlem: Celina…

Frihandel fremfor bistand

FpU mener at frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for u-land. Den rødgrønne regjeringen har i 8 år investert enorme summer i bistand til u-land uten å en gang vite hva pengene faktisk brukes på. Det er naturlig at vi som et av verdens rikeste land skal hjelpe dem…