Vil ha personlig økonomi inn i Agderskolene

En periode tilbake skrev Aftenposten at inkassogjelden til de mellom 18 og 25 år økte med over 50 prosent fra 2015 til 2016. Tall fra inkassoselskapet Kredinor viser at aldersgruppen skylder 235 millioner kroner.
 
Luksusfellen med kredittkort
Agder FpU mener at fylkespolitikerne må vise handlekraft. Det er skremmende å se hvor mange unge i dag som skaffer seg kredittkortgjeld på så en så kort periode. Det virker som om de glemmer at dette er penger som skal betales tilbake. Agder FpU ønsker og oppfordrer til å ha personlig økonomi som valgfag på videregående skoler og ungdomskoler nettopp fordi det bidrar til en bedre bevisstgjøring rundt egen pengebruk.
 
Agderkommunene først
Fylkeskommunene bør gå ut som forsøksfylker for en ordning med personlig økonomi inn i de videregående skolene og sette et godt eksempel nasjonalt. Personlig økonomi er noe av det viktigste man lærer i livet, og det er på sin plass at dette kommer inn i læreplanen på de videregående skolene, eksempelvis i samfunnsfag eller matematikk.

Økonomisk frihet er en av Agder FpUs kjernesaker, og økonomiarbeidet er noe av det mest sentrale og kritiske i en organisasjon. Politikere fra Vest-Agder og Aust-Agder FrP har stor innflytelse, og de kan absolutt få igjennom en søknad om fylkeskommunene som forsøksfylker. Enten personlig økonomi kommer inn i ett eksisterende fag, eller et eget selvstendig fag, blir Agder FpU fornøyde.
 
Smart økonomi
Fagfolk og eksperter innen økonomi er alle enige om at personlig økonomi må få en større plass i skolen. Agder FpU mener det er fornuftig å høre på ekspertene. Det er viktig å lære de unge om personlig økonomi, og hvordan de skal spare og bruke penger. Politikere på venstresiden som argumenterer for mer kunst og håndverk i grunnskolen bør lytte til fagfolk, og ikke komme med forslag rett ut av det blå.

Andreas Gravdahl
Økonomiansvarlig i Agder FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized