Tidenes satsing på vei

Veiene i Norge har i tiår blitt nedprioritert av vekslende regjeringer, som har ført til at vi har et voldsomt vedlikeholdsetterslep, utrygge skoleveier og kollektivløsninger som fører til en vanskelig hverdag for folk flest. Nå er vi nødt å prioritere de viktige sakene, som blant annet å sørge for at alle for en god vei å kjøre til skolen, jobben eller butikken.

Tidligere regjeringer har valgt å nedprioritere å investere for fremtiden og bygge landet. H-FrP-regjeringen har derfor satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for vei for å få mer effektiv bygging av veier i Norge. Vi har økt satsing på fylkesveier og økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene. I tillegg for første gang på tiår redusert vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren.

Bare i Kristiansand har veiutbyggingen økt kraftig siden regjeringsskiftet i 2013. I sommeren 2015 ble det klart at Nye Veier AS skulle holde til i Kristiansand-regionen, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne fortelle at den nye veireformen skulle sørge for at det ble bygd veier dobbel så raskt. Veiselskapet Nye Veier AS etablertes for å få fart på veiutbyggingen og innen de neste 20 årene skal selskapet ha sørget for utbygging av blant annet ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand og ny E39 fra Kristiansand til Stavanger. Utbyggingen av E39 starter i 2018.

Vei og samferdsel er høyt prioritert hos FrP, og vi kommer til å fortsette med utbygging av tryggere veier og redusere vedlikeholdsetterslepet. Lokalt er det høyst viktig med utbyggingen av blant annet E39 da strekningen har høy samfunnsnytte, og bidrar til å knytte sammen bo- og arbeidsområder. Med slike tiltak kan vi forsikre oss om at veiene i Norge bidrar til lettere, raskere og tryggere reisemuligheter rundt om i landet.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized