Sett eleven i sentrum

En god skole for FrP er en skole hvor eleven settes i fokus. Opplegg og læring skal være basert på elevens ferdigheter og kunnskap. Derfor er det svært viktig at vi sørger for at skolene har de beste lærerene, tilpassende utfordringer til elevene, og et godt sosialt miljø på skolen. Dette har FrP i regjering satt fokus på.

De tre siste årene har vi etter- og videreutdannet over 5000 lærere, det gjør vi for å sikre at god og kunnskapsrik læring. I tillegg har vi satt i gang tiltak for kompetanseheving hos yrkesfaglærere. Yrkesfagelever bør få muligheten til mer praksis fremfor masse teori. Vi har også økt lærlingtilskuddet slik at flere arbeidsplasser kan ansette lærlinger, og dermed kan flere yrkesfagelever fullføre utdanningen sin. Bedriften får ett tilskudd alt etter hvilken type lærling som blir ansatt.

Er det noe FrP tar på alvor, så er det mobbing. Og for å senke mobbingen i skolen har vi satt i gang et prøveprosjekt med mobbeombud. Det er vanskelig å få øye på mobbingen som skjer blant ungdommen i skolen, og derfor skal eksperter i mobbeombudet fokusere på dette. I tillegg ønsker FrP også mer åpenhet i skolen, og dette utfører vi ved å gjøre nasjonale prøver lett tilgjengelig for foreldre og elever, samt satt i gang med å vedta loven for elevenes rett til å evaluere undervisningen.

Vi ønsker også at elevene skal få muligheten til å velge mellom flere fag, inkludert praktiske fag i ungdomsskolen. Fremmedspråk må man kunne velge bort, og sidemål bør gjøres valgfritt for alle elever. Fritt skolevalg, hvor alle har rett til å gå på den lokale skolen, men skal kunne velge om de ønsker et annet skoletilbud – både offentlig og privat – og at dette skal betales av det offentlige er noe vi jobber med å få gjennomført. FrP vet at ikke alle passer inn i den samme skolen, og det skal vi fortsette å kjempe for.

Det er ikke tvil om at FrP har gjort skolen bedre, mer moderne og tilpasset den for hver enkelte elev. Siden vi inntok regjeringskontorene har vi satset stort på elevenes skolehverdag. Og vi skal fortsette å legge et godt grunnlag for elevene, for de er fremtiden. Vi skal sørge for at hver enkelt elev føler seg velkommen, kunnskapsrik og klar til å drive samfunnet den gang de er ferdig utdannet.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized