Norge må ha fokus på trygghet og rettferdighet

Norge blir i dag sett på som et av de tryggeste og mest rettferdige landene i verden. Vi er ikke utsatt for ekstrem terrorisme, krig eller korrupsjon slik vi ser i enkelte andre land. Likevel lever vi i en verden som er i utvikling, og Norge er heller ikke fullstendig vernet mot vold og kriminalitet. Derfor er satsing på politi, øking av strafferammen og hjelp til ofrene for kriminalitet noe Fremskrittspartiet prioriterer høyt.

For å senke kriminaliteten i samfunnet er vi nødt å gjøre politiet mer synlig i gatene. Vi er nødt til å skaffe de nødvendige ressursene og sikre toppmoderne utstyr, for å kunne sikre en trygg hverdag. Vi er også nødt til å ha nok midler til å ansette de som eksaminerer fra politihøyskolen. FrP-H-regjeringen har allerede opprettet hundrevis av nye politistillinger som gjør at målet på to polititjenestemenn per 1000 innbygger kan bli oppnådd.

Andre som har mindre trygghet i hverdagen er de som blir utsatt for vold, seksuell omgang som barn, bortføring eller drap. Derfor stopper vi utbetaling av barnebidrag og ytelser til personer som har bortført barn. Vi ønsker at de som er ofre for kriminalitet får et sterkere fokus fremfor de som utfører kriminaliteten. Vi vil også ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring innenfor voldtekt og seksuelle overgrep. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud.

Strafferammene i Norge i dag er altfor små, og FrP har ett sterkt fokus på strengere straffer for alle typer kriminalitet. Vi mener at maksimumsstraffen skal opp fra 21 til 30 år. Strafferabatten som innebærer at folk som begår ti lovbrudd kun blir dømt for to lovbrudd skal vekk. De som begår kriminalitet skal straffes for den og ikke få en mildere straff hvis de utfører mer kriminalitet.

En annen gruppe utsatte er de prostituerte, som nå lever under sexkjøpsloven og må drive med prostitusjon i det skjulte. Vi vil avskaffe sexkjøpsloven fordi den får uheldige konsekvenser, og det er ingen lovgivning som tar vare på sexarbeidernes arbeidsforhold og rettigheter. Sexarbeid er et yrke, men de prostituerte blir sett på som kriminelle i Norge. Sexarbeidere føler seg mer utsatt og sett ned på enn noen gang. Retten til å bestemme over egen kropp er en sentral ide hos FrP. Hvis en person av egen fri vilje vil drive med sexhandel, bør ikke staten stoppe dette. Trusler mot sexarbeidere og HIV-smitte er mye større i land som har kriminalisert sexarbeid.

Vi har også økt antall tvangsreturer av ulovlige innvandrere i året til 7 800, hvor vi prioriterer de kriminelle. Siden FrP-H-regjeringen tok over har vi sendt ut over syv kriminelle utlendinger hver eneste dag. For å kunne senke kriminaliteten i Norge er vi nødt å prioritere utvisning av de utenlandske kriminelle. Det er en stor trygghetsutfordring når myndighetene ikke har kontroll på identiteten til asylsøkerne som kommer til Norge. Det ønsker vi å gjøre noe med. Asylsøkere bør settes på lukkede mottak frem til deres oppholdssituasjon er avklart.

FrP jobber for fult med å sikre våre rettigheter og tryggheten vår. Vi sørger for at Norge forblir et trygt land å bo i. Vi er nødt til å ta kriminalitet på alvor, og dermed styrke de etatene vi har for å beskytte oss. For oss i FrP er det viktig at hvert eneste menneske skal være trygge, slik at de kan ha kontroll over sitt eget liv.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized