Ja til mobbeombud i hele Norge

I elevundersøkelsen i 2014 svarte 3,9 prosent av elevene at de følte seg mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. I 2015 var prosenten nede på 3,7. Prosenten går nedover og målet til FrP er å få den ned på 0. For at vi skal få stopp på mobbingen er vi nødt til å sørge for at eleven blir sett og hørt. FrP har flere tiltak for å stoppe mobbingen, som at vi ønsker å innføre et mobbeombud.

Den siste tiden har vi hørt hvordan mobbing kan ødAndrea Christina Gonzalez 2elegge barn og voksne. For et år siden hørte vi om 13 år gamle Odin som dessverre tok sitt eget liv etter flere år med mobbing. Og i januar kunne vi lese om en 13 år gammel jente, som etter flere år med mobbing, sultet seg selv og døde av avmagring. For FrP er det uaktuelt at barn tar sitt eget liv fordi de blir mobbet. Mobbeombud kan redde livet til de barna som føler at hverdagen blir for tøff på grunn av mobbing. Derfor har vi startet en prøveordning med mobbeombud. Dette ombudet skal forhindre mobbingen før den skjer. Mye av mobbingen forekommer uten at de voksne er klar over det eller klarer å få øye på det. Hele 32,6% av de som blir mobbet sier de voksne ikke visste om mobbingen, da sier det seg selv at vi trenger spesialister inn i skolen slik at vi kan forebygge mobbingen.

I 2012 ble ordningen innført i Buskerud fylkeskommune. Buskerud har utviklet god kompetanse mot mobbing, og denne kompetansen etterspørres nå i hele Norge. Bodil Jenssen Houg, som er ansvarlig for ordningen med mobbeombud, reiser rundt til skoler i hele Norge og deler sine erfaringer. Buskerud har altså hatt stor suksess med denne ombudet, og vi i FrP ønsker at denne suksessen skal bli en realitet i hele Norge. I dag har også fylkene Hordaland, Nordland og Østfold en prøveordning med mobbeombudet. Det er bra at disse fylkene har fått innført ombudet, men jeg skulle gjerne sett at prøveordningen med mobbeombud ble utvidet til flere fylkeskommuner.

Det er på tide at noen tar ansvar og sørger for at mobbingen blir redusert, og vi i FrP har klare og gode tiltak å vise til. Vi må gjøre det som kan gjøres for å forebygge mobbing, hjelpe underveis og i ettertid. Fylkene som har innført mobbeombud har gode resultater å vise. Derfor er det på tide at vi får mobbeombudet på plass i hele Norge. Vi er nødt å ta elevens fremtid på alvor, og ta mobbingen ved roten.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized