Nei til monopol på videregående utdanning

Vi er stadig oftere vitne til at våre folkevalgte, med unntak av FrP, Høyre og KrF, forsøker å stikke kjepper i hjulene for KV Vennesla (tidl. Vennesla Musikkgymnas), ved å gjøre det vanskeligst mulig å drive skole.

Det går sport i at politikerne påstår at KV vil stjele elever fra Vennesla VGS. Dette er ukorrekt. Tall fra KV viser at bare ti prosent av elevene ved skolen kommer fra Vennesla. Skolen tilbyr også studiespesialisering, en klasse som per dags dato har tre elever fra Vennesla.

KV tilbyr studieretningen musikk, dans og drama, noe Vennesla VGS ikke gjør. Elevene som går musikk, dans og drama ville ikke gått på Vennesla VGS, dersom KV ikke hadde vært et valg. Disse elevene ville heller valgt Vågsbygd, da Vennesla ikke tilbyr programfaget musikk, dans og drama. En svært høy prosentandel av disse ti prosentene hadde altså valgt en annen skole enn Vennesla VGS, uavhengig av KVs eksistens. Vi står da igjen med disse tre elevene som får friheten til å ta et valg over egen fremtid.

Grunnen til at elevene velger KV, er blant annet at KV har vist seg å levere et bedre tilbud, i tillegg til å ha mindre mobbing og et bedre skolemiljø. Hadde ikke KV levert et bedre tilbud enn det det offentlige klarer, ville man valgt det offentliges tilbud, fremfor det private. Det finnes ingen hold i argumentene mot privatskoler, og man forstår da at de venstrevridde sosialistene ikke evner eller våger å tenke innovativt.

Vennesla VGS har tidligere hatt monopol på videregående utdanning i kommunen. Skolen har ikke hatt noen form for krav om å levere et godt tilbud, da eleven i kommunen uansett ikke får friheten til å kunne velge et bedre tilbud. Vennesla FpU mener at konkurranseutsetting av offentlig sektor er svært bra, da dette fører til utvikling og forbedring av innbyggernes tjenester. Målet om selvrealisering og kunnskapsoppnåelse ivaretas ikke i den offentlige enhetsskolen, men i et mangfold av skoler, fag og undervisningsformer.

Vi er definitivt blant de største forkjemperne for Kristen VGS Vennesla, og nå er det på tide å gi KV Vennesla muligheten til å kunne drive en bra skole, slik at den offentlige skolen vil levere et tilbud som er elevene verdig. Skolen er til for elevene, og da er det viktig å gjøre alt vi kan for at elevene får det beste tilbudet.

Andreas Ingebretsen

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized