Kutt i midlene til Ungdommens fylkesting

Ungdommenes Fylkesting i Vest- Agder er ment å være et talerør for ungdom mellom 13 og 22. Meningen er at ungdommer skal få muligheten til å fremme sine meninger gjennom et politisk organ, noe som i utgangspunktet kan høres ut som en god idé.

Dessverre brukes ikke pengene til å gi ungdom et talerør og politisk erfaring, men på å gi dem dyre overnattinger og middager. Agder FpU mener at dette er unødvendig og dårlig bruk av offentlige midler. Vi mener at en for stor andel av pengene blir brukt på lokketilbud,og ikke på politisk virksomhet.

I Agder FpU synes vi det er fint at ungdom engasjerer seg, men samtidig ønsker vi ikke å sløse medskattebetalernes penger.

Selv har jeg vært med på arrangementer i Ungdommens fylkes- tings regi, hvor jeg fikk 1300 kroner i lønn, et luksusopphold på hotell, med alt inkludert. I Agder FpU er vi av den oppfatning at man bør oppfordre ungdom til å bli mer politisk aktive, men ikke ved å lokke dem med dyre opphold. Derfor mener vi at vi bør kutte i midlene til Ungdommens fylkesting, og heller bruke penger hvor de trengs, som i den videregående skolen.

Christian Steen Moen
Styremedlem i Agder FpU.

Innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen torsdag 11.02.16 og kan leses her.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized