Nei til snusforbud på videregående skole

På alle landets skoler er det snusforbud. Snus er et lovlig produkt, på lik linje med vann og tyggegummi, dersom du er myndig. Derfor er det feil at dette ikke gjelder på skolen. Det er ikke riktig å legge seg opp i hvorvidt en myndig elev snuser. Forbudet nekter elever å snuse i skoletiden, for…

Kutt i midlene til Ungdommens fylkesting

Ungdommenes Fylkesting i Vest- Agder er ment å være et talerør for ungdom mellom 13 og 22. Meningen er at ungdommer skal få muligheten til å fremme sine meninger gjennom et politisk organ, noe som i utgangspunktet kan høres ut som en god idé. Dessverre brukes ikke pengene til å gi ungdom et talerør og…

Med jernring rundt sørlandssenteret

Ikke før det nye sørlandssenteret er blitt bygget, prøver enkelte kristiansandspolitikere å tjene penger på utviklingen der ute. Arbeiderpartiet og Høyre snakker varmt om å slå jernring rundt Sørlandssenteret. Dette til tross for at Høyre i sin tid var mot rushtidsavgift. I 2009 trodde selv ikke Arbeiderpartiet på bompenger rundt Sørlandsparken. Vår løsning er ikke…