Fremtiden ligger med Kristiansand

Knutepunkt SørlandetMed Vennesla som en del av knutepunkt Sørlandet ville Venneslas innbyggere kunne hevdet langt bedre tjenester. Derfor er det synd at våre politikere har sagt nei til sammenslåing.

 

Venneslas politikere, med ordfører Torhild Bransdal i spissen, samlet seg før valget om et rungende nei til sammenslåing med de øvrige kommunene i knutepunkt Sørlandet. Politikerne mener tilsynelatende at debatten om kommunesammenslåing handler om identitet, selvstendighet og egenart. Vennesla vil bli en liten hjørnesten i Kristiansand om vi slås sammen påstås det, men dette stemmer ikke. Vi ville ikke ha gått inn under Kristiansand, vi ville sammen ha laget en ny storkommune. Vennesla vil alltid være Vennesla, og vi vil alltid ha vår identitet.

Vennesla som en del av knutepunkt Sørlandet ville ha blitt langt mer effektiv, billigere i drift og ikke minst mindre byråkratisk. I tillegg til dette ville Venneslas innbyggere ha fått bedre kommunale tilbud: skole-, barnehage-, barnevern-, helse- og omsorgstjenestene er bare noen av tjenestene som kunne bedres. Her må vi stille oss spørsmålet: skal vi ofre gode tjenester til våre innbyggere fordi Torhild Bransdal skal ha Norgesrekord i å være ordfører? Svaret er nei.

I dag har de syv kommunene i knutepunkt Sørlandet et godt interkommunalt samarbeid på en rekke områder.  Dette samarbeidet bør absolutt videreføres på en best mulig måte, og potensialet til å forbedre dette samarbeidet for å levere enda bedre tjenester er stort. Oppgavene foran oss er så store og så mange, at nå er det virkelig på tide å gå inn i en storkommune.

Politikerne har siden begynnelsen av prosessen hatt fingrene i ørene når argumentene for kommunesammenslåing har dukket opp. Nå er det på tide at vi innbyggere ser hva som er best for oss selv. Det er i skattebetalernes interesse at tjenestene leveres best mulig, og det gjør de i en storkommune.

Innlegget var på trykk i Vennesla tidende på nett og papir 02.11.15 og kan leses her.

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized