Ta engasjementet ett steg videre!

Snart går lokallagsårsmøtene av stabelen. Nye styrer skal velges, og lokallagene skal sette seg mål for det kommende året.

Agder FpU har overflod av dyktige medlemmer, og vi håper at alle ønsker å ta sitt engasjement videre og stille til et verv i sitt lokallag.

– Jeg vet at mange av våre nye medlemmer har veldig stort potensiale, og jeg håper at de vil stille og etter hvert bli fremtidens politikere, sier formann i Agder FpU, Theodor Barndon Helland.

Man behøver ikke være en erfaren politiker for å stille til verv. Det eneste man behøver er engasjement og vilje til å lære.

Under finner du datoer for de ulike lokallagenes årsmøter og beskrivelser av verv du kan stille til. Ved spørsmål eller for å melde interesse kan du ta kontakt med valgkomitéenes ledere.

Mandal FpU: 15. oktober
Leder av valgkomitéen:
Celina Michaelsen Schmidt
Tlf: 971 70 055

Søgne FpU: 24. oktober
Leder av valgkomitéen:
Andreas Jacobsen
Tlf: 473 49 518

Kristiansand FpU: 31. oktober
Leder av valgkomitéen:
Theodor Barndon Helland
Tlf: 478 80 799

Formann
– Lagets ansikt utad
– Leder styremøtene
– Har det overordnede ansvaret for laget
– Inspirator og motivator
– Delegere oppgaver og følge opp styrets medlemmer
– En bør tenkte gjennom om en har tid og kapasitet til å ta på seg et slikt verv
– Møter i regionallagsstyret i rolle som lokallagsformann

Nestformann
– Er ofte delt i 2: én politisk og én organisatorisk
– Stedfortreder for formannen

  • Politisk:
    – Ta initiativ til utadvendt virksomhet
    – Ta initiativ til politiske utspill og skolering
  • Organisatorisk:
    -Utarbeidelse av arbeids- og aktivitetsplan
    – Oppfølging av lokallag

Kasserer
– Håndterer lagets økonomi
– Må kunne FpUs økonomireglement
– Skal være en av to som disponerer lagets konto
– Legge frem skriftlig økonomisk status på styremøtene

Studieleder
– Ansvarlig for kursvirksomheten i laget
– Utarbeide kursplan
– Planlegge kurs
– Tema
– Foredragsholdere
– Møtested
– Vær ute i god tid
– Inviter deltagerne tidlig:
– Post, mail, Facebook, SMS, ringerunde, nettsiden

Medlemsansvarlig
– Velkomstoppringning
– Ekstra ansvar for verving
– Ringe eksisterende medlemmer minst en gang i året
– Kartlegge interesse
– Sørge for at medlemmene vet hva som skjer
– Korrekt medlemsinformasjon

Styremedlem
– Ingen klart definerte oppgaver
– Vær kreativ – Gjør det beste ut av vervet!
– Aksjonsansvarlig
– Presseansvarlig
– Skolekontaktleder
– Lede evt. Arbeidsgrupper
– Ta initiativ til aktiviteter og saker

Varamedlem
– Ingen klart definerte oppgaver
– Vær kreativ – Gjør det beste ut av vervet!
– Kan aktiviseres ved å inviteres til å være med på møter, selv uten stemmerett
– Det samme kan gjøres med medlemmer uten verv

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized