Nei til snusforbud i skolen

Dette mener FpU er nok et overtramp av ungdommenes frihet.

Når dette skoleåret vel er omme vil elever ved norske skoler ikke kunne ta seg en snus i timene. Selv myndige elever som kan kjøre bil, stemme ved politiske valg og potensielt bli sendt til Afghanistan for å krige kan nå bli møtt med en pekefinger fra lærere dersom de skulle ta seg en snus under leppen. Dette mener vi er feil.

Myndige elever vil heller ikke kunne ta en snus i friminuttene. FpU mener derfor at det kan diskuteres hvor fri disse minuttene egentlig vil bli når forbudsdronningen Kjersti Toppe fra Senterpartiet nok en gang kjemper med nebb og klør for å berøve ungdommers frihet. Hva blir det neste? Skal en bestemme hva elevene skal spise til lunsj også for å sjekke at det er sunt?

Fremskrittspartiets Ungdom er et liberalistisk ungdomsparti. Friheten for enkeltmennesket er vårt sterkeste ideal. Alle er fri og kan gjøre det de vil så lenge det ikke går ut over andre.

FpU forstår at snusing er ikke bra for helsen, men vi mener imidlertid at det å forby alt som er usunt ikke er løsningen. Lærerne, som er like myndige som 18 år gamle elever, vil fremdeles kunne ta seg røykepauser. Denne forskjellbehandlingen er ikke rettferdig.

Fremskrittspartiets Ungdom mener at det burde skiftes fokus i skolepolitikken. Én av fem uteksaminerte elever fra den videregående skolen har problemer med å lese og skrive ordentlig. Derfor er det tullete å fokusere på håndheving av voksne mennesker i stedet for å konsentrere seg om å øke kunnskapsnivået til fremtidige arbeidstakere. Lærere skal blant annet undervise i norsk, engelsk og matematikk, ikke leke snuspoliti.

FpU er lei av forbud og begrensninger for enkeltmennesket. Voksne elever skal få kunne ta egne valg over egne liv.

Celina Rosander Lund
Formann
Vest-Agder FpU

Innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen på nett og papir 12. juni 2014.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized