Torkelsens tomme ord

Jeg skrev i Lindesnes avis og på FpUs nettside innlegg om Dennis B. Torkelsens grovt feilaktige uttalelser som han nå har forsøkt å bortforklare med kjent Arbeiderparti-retorikk. Jeg ber nok en gang AUF-politikeren om å dokumentere sine påstander og skal forholde meg mer saklig enn AUF ved å stille spørsmål: Regjeringen svekker velferdsstaten skriver Torkelsen,…

Celina Scmidt viser AUF hvor skapet står

1. mai kom AUF med feilaktige og udokumterbare påstander mot regjeringen over hele landet. Dennis B. Torkelsen ved AUF i Mandal var blant de værste i Lindesnes avis og hans utsagn kan leses her. Celina Scmidt viser ham hvordan tingenes tilstand egentlig er i hennes debattinnlegg “Torkelsen bør skoleres” som kan leses under. Torkelsen bør…

Agderfylkene “feiret” 1. mai 100 meter bak Arbeiderbevegelsen

Paroler som “Fjern streikeretten for offentlige ansatte”, “Liberaliser Arbeidsmiljøloven” og “Nei til sosialisme!” ble for drøy kost for Arbeiderbevegelsen og 1. mai komitéen. Da Vest-Agder FpU ankom LOs kontor i Kristiansand hvor toget skulle gå fra, med støtte av Mariann B. Slettene (Formann Aust-Agder FpU), Fredrik Juel Hagen (Sentralstyremedlem) og tidligere fylkesformann og nåværende regional…