En mistillitserklæring mot det norske folk

8. april kom EU-domstolen i Luxembourg frem til at datalagringsdirektivet er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. «Direktivet innebærer et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatliv og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det strengt nødvendige» lyder konklusjonen. Etter flere år med debatt om stater og overnasjonale organer skal ha rett til å snoke i våre privatliv, spore hvor vi befinner oss og lagre vår kommunikasjon er Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Pirater lykkelige over at frihet fra overvåkning omsider har vunnet frem.

Overvåkning er et klart brudd ikke bare på personvern, men på eiendomsrett over egne opplysninger, data og ikke minst privatliv. Fordi noen kan være kriminelle gir det ikke staten rett til å overvåke en hel befolkning. Å samle inn massive mengder data som kartlegger hvem som utgjør ditt nettverk og hvor du befinner deg til enhver tid, burde være betinget av at du faktisk er mistenkt for å utgjøre en eller annen slags trussel for samfunnet. Flere hendelser den siste tiden (Edward Snowden bl.a.) bør gi god grunn til refleksjon, og det finnes nå flust av unnskyldninger Høyre og Arbeiderpartiet kan basere en snuoperasjon av datalagringsdirektivet på.

På tross av skremmebilde vi skisserer vet vi at for dem som faktisk er kriminelle og er klar over datalagringsdirektivet har overvåkningen ingen praktisk virkning. Det er meget enkelt å unngå å bli overvåket. Dette gir motsatt effekt enn ønsket ved at flere skjuler seg på nett som ellers ville fått lagret sin informasjon i kortere tid enn datalagringsdirektivet tar høyde for. Da kunne man ha tatt dem, men flere vil nå være oppmerksomme på å skjule sine spor.

I 2011 etterforsket politiet i Bergen to voldtekter. En mann var med sin samboer i sentrum og spiste middag på en restaurant og ante fred og ingen fare. To måneder senere mottok han en innkallelse i posten for å møte hos politiet for å avgi DNA-prøve. Eneste grunn til dette var at politiet valgte å etterforske alle som tilfeldigvis hadde befunnet seg i området den kvelden. Det er en urovekkende utvikling av vår rettsstat om det skal være slik at man ikke lenger er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men selv står ansvarlig for å bevise egen uskyld.

En rapport Klassekampen henviser til (1. august 2013) viser at datalagringsdirektivet er ikke bare prinsipielt galt, praktisk umulig og den mest overformynderske politiske idéen i vår tid, men vil også bli uanstendig dyrt. Mest sannsynlig ville staten ha tatt den største delen av regningen som ville ha vært på 360 millioner for implentering og 72 millioner i drift per år. Med andre ord ville en implementering av datalagringsdirektivet medført at vi selv som skattebetalere og forbruker av tele- og kommunikasjonstjenester finansierte overvåkningen av oss selv.

Alle europeiske stater hvor DLD har vært forsøkt implementert har ansett dette som grunnlovsstridig eller mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Når samtlige andre europeiske land har kommet til denne konklusjonen, hva tilsier at Norge ikke vil gjøre det samme? En hver person som setter frihet og personvern over overvåkning og regulering vil forstå at en slik grad av lagring av personlige opplysninger vil aldri være verdt det veid mot graden av brudd på personvern.

Theodor Barndon Helland
1. nestformann
Vest-Agder Fremskrittspartiets Ungdom

Lasse Gregersen
Leder
Unge Pirater

Innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen på nett og papir 28. april 2014.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized