En mistillitserklæring mot det norske folk

8. april kom EU-domstolen i Luxembourg frem til at datalagringsdirektivet er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. «Direktivet innebærer et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatliv og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det strengt nødvendige» lyder konklusjonen. Etter flere…

Tiden er inne for å støtte Vest-Sahara

7. april besøkte Erik Hagen, daglig leder av Støttekomitéen for Vest-Sahara, og Fatima Dambar, Sahawarisk menneskerettighetsforkjemper, Universitetet i Agder for å skape oppmerksomhet og engasjement blant studentene for verdens glemte humanitære krise: okkupasjonen av Vest-Sahara. Da jeg skrev kronikk om Vest-Sahara i Fædrelandsvennen 11. januar med leder i Vest-Agder Unge Høyre, Steffen Aamodt, var det…