Det skal lønne seg å jobbe!

Av mennesker i yrkesaktiv alder er det kun 71,6 % som står i arbeid, og som er med på å finansiere velferdsstaten. Norge har OECDs høyeste sykefravær, samtidig som vi har blant de mest sjenerøse ordningene for sykemeldte og trygdede. Vest-Agder FpU mener det er en klar sammenheng mellom et høyt sykefravær og sjenerøse ordninger…

UiA FpU tar tak i integreringen

Saif Khan ved UiA FpU tar initiativ for å få internasjonale studenter i arbeid. Les saken i Nettavisen her. Khans kommentar kan leses i studentavisen Unikums nettavis her.

Voldtektsforbrytere fortjener strengere straffer

Hvorfor er det slik i dag at voldtektsforbrytere skal få mulighet til å begå de samme lovbruddene gang på gang? Burde ikke konsekvensene være større enn å sitte toppen et par år i fengsel? Voldtekter kan ødelegge uskyldige personer liv og ofre kan få store problemer med å kunne ta tilbake det livet de hadde…

Tusenvis av bøker lånes aldri ut

Agderposten skrev i forrige uke at tusenvis av bøker aldri blir lånt ut fra bibliotekene i Aust-Agder. Millioner av skattekroner brukes på å kjøpe inn bøker som aldri blir lest. Bibliotekenes innkjøpsordningen har ikke blitt endret siden den ble innført for snart 50 år siden. Den tar ingen hensyn til markedet og da folkets interesse for…