Velkommen til fylkesårsmøte!

Aust-Agder Fremskrittspartiets Ungdom inviterer til årsmøte fredag 6. desember kl. 17.00 på Rådhuset i Arendal. Årsmøte er fylkeslaget øverste myndighet, og skal avholdes hvert eneste år. Her skal vi velge nytt styre, godkjenne regnskap og budsjett, og legge retningslinjer for året som kommer. Årsmøtets vedtak er bindende for fylkesstyret. Alle som stiller til valg plikter…