Ja til lærerevaluering!

Nestformann i Aust-Agder FpU, Fredrik Juel Hagen, har idag et leserinnlegg på trykk i Agderposten. Du kan lese innlegget her.

Lærerevaluering – en vinn-vinn-situasjon

I løpet av min skolegang var jeg heldig og hadde for meste gode lærere. En god lærer er kunnskapsrik, inspirerende og flink til å lære bort.  Gode lærere er en viktig forutsetning for et vellykket skolesystem. Nå har det seg slik at ikke alle lærere i Norge er like gode. Vi har heller et problem med for mange dårlige lærere.  Dette vil vi i Fremskrittspartiets Ungdom gjøre noe med.

FpU vil innføre lærerevaluering på alle skoler. Det er elevene som tilbringer mest tid sammen med læreren – derfor mest naturlig at de evaluerer sine egne lærere. Fordelene med lærerevaluering er mange. Når en lærer får tilbakemelding fra elevene kan han/hun få mer oversikt over sine sterke og svake sider.  Dette vil da være et godt grunnlag for å vite hvor forbedringspotensialet ligger.  Dette er også nyttig for skolens ledelse. Med denne informasjonen kan de lettere ta avgjørelser om de vil etterutdanne lærere, rettlede dem, eller i verste fall gi dem sparken.

Lærere som viser seg å være helt udugelige må faktisk finne seg et annet yrke. En god skole skal sette eleven i sentrum, ikke læreren. Hvis en lærer gjør en dårlig jobb, går det ikke bare ut over en elev, men en hel klasse. Det er derfor mye viktigere å ta hensyn til elevenes læringsutbytte enn lærerens jobb.  FpU mener at lærere skal få sparken hvis det er overveiende grunner til det.

Nå er det valg til høsten og vi står ovenfor et veivalg i norsk politikk. Fremskrittspartiet ønsker i likhet med FpU å innføre obligatorisk lærerevaluering på alle landets skoler. Dette kommer elevene, lærerne og samfunnet til gode. Det er det jeg kaller en vinn-vinn-situasjon.

Fredrik Juel Hagen
Nestformann, Aust-Agder FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized