Hold varmen oppe på Levermyr!

Ordfører Hans Antonsen ønsker å stenge kunstgressbanen på Levermyr om vinteren av miljøhensyn. Ordføreren sier at Grimstad ikke kan fortsette å være en spydspisskommune i miljøkampen dersom vi skal fortsette å slippe ut CO2 fordi vi vil varme opp en kunstgressbane. Vi i Grimstad og Arendal FpU mener at det er viktig å tenke på…

Pizza og politikk i Mandal

Onsdag 5. desember inviterte Mandal FpU medlemmene til pizza og politikk på Jonas B. Da klokka slo 18 var det et heller glissent oppmøte, men etter hvert som tida gikk, var det stadig flere som viste seg. Også ikke-medlemmer som ønsket å melde seg inn dukket opp. Det var en særdeles engasjert gjeng på Jonas…

Fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet, og har som hovedoppgave å godkjenne årsregnskapet, vedta nytt budsjett, velge et nytt fylkesstyre, samt diskutere den politiske kursen for vårt fylkeslag. Dette er en perfekt måte å møte andre FpU-medlemmer på, og kan gi en “flying start” for deg som går med en drøm om å bli politiker eller…