Aksjon mot organisert tigging vakte reaksjoner

Tirsdag 5. juni var det Vest-Agders tur til å få besøk av sentralstyrets nasjonale aksjonsturnè. Temaet var organisert tigging, og med utkledde tiggere og en bakmann, var responsen fra Kristiansanderne stor. Vest-Agder FpU bestemte tidligere i vår at aksjonen skulle handle om organisert tigging, og at budskapet skulle være klart. Derfor var det viktig å…