Trampeklapp for lengre skjenketider!

For ikke lenge siden opprettet Kristiansand FpU et event på Facebook for de som ønsker lengre skjenketider i Kristiansand. Her forklarer Patrick Adolfsen, formann i Kristiansand FpU, hvorfor.

– Hva er bakgrunnen for dette initiativet?

– Dette er en politisk sak som er verdt å kjempe for, og holde i gang. Innskrenkede skjenketider er kun foreldrementalitet fra de som sitter med makten i dette landet. Vi mener det er urettferdig at de som er ute og koser seg skal straffes, når det er et fåtall sammenlignet med antallet som er ute på byen, som lager kvalm og bråk.

– Hva ønsker dere å oppnå med dette?

– Vi ønsker selvfølgelig å oppnå lengre skjenketider og et samlet folk som presser på poltikerne. Vi vil vise at det er mange som er misfornøyd med politikken som føres på dette området. Og sammen er vi sterke. Kanskje klarer vi å få det igjennom, man kan ikke gi opp uten å ha prøvd.

– Har du fått noen henvendelser fra personer som støtter/ikke støtter saken?

– Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger, og et par private mailer som viser at folk støtter forslaget. Antall påmeldte vitner jo også om at dette er regler mange er uenige i. Selvfølgelig har det vært noen tilbakemeldinger fra folk som ikke er enige, men med de argumentene de legger frem ser jeg ikke de som en stor trussel.

– Når planlegger dere å overlevere underskriftene til politikerne i Kristiansand?

– Det er foreløpig ikke bestemt noen tid for dette. Vi vil at flest mulig skal få gjøre seg opp en mening, for deretter forhåpentligvis delta. Vi har også planlagt noen aksjoner/stands, men har ikke helt datoer for dette enda. Vi ser muligheter for å nå et bredere publikum ved å flytte fokuset litt fra Facebook også.

– Er det en sammenheng mellom denne aksjonen og den vi ser i f.eks. Oslo?

– Ja, det er helt klart en sammenheng. At det er fokus på dette i hovedstaden, gjør at det mest sannsynlig er lettere å få saken igjennom. Kommunene har jo ikke mye frihet på dette området, så lenge regjeringen setter en nasjonal stopp kl. 03.00. Så det er helt klart en fordel at dette finner sted i flere byer samtidig. Vi så jo noe lignende under datalagringsdirektiv-demonstrasjonen. Når flere byer deltar, skaper det mer blest.

Om du ønsker å støtte Kristiansand FpU i kampen om lengre skjenketider kan du delta på Facebook og/eller skrive under på underskriftskampanjen her.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized