Enstemmig fylkesårsmøte

Lørdag 20. november avholdt Vest-Agder FpU fylkesårsmøte i bystyresalen i Kristianand. Og aldri før har det vært så stor enighet som på årets årsmøte.

På grunn av et plutselig snøvær var flere av delegatene forsinket til årsmøtet. Men selv om det kom i gang for sent, gikk selve årsmøtet veldig smidig. Både resolusjonsforslag, budsjett og regnskap ble banket gjennom uten merknader.

Da det var klart for valg av nytt fylkesstyre, viste det seg at ingen hadde noen motkandidat, og det nye fylkesstyret i Vest-Agder FpU har følgende samensetning:

Formann: Robin Bårdsen

Politisk nestformann: Charlotte Søyland

Organisatorisk nestformann: Janne Kvale

Kasserer: Hallgeir Ljøstad

Studieleder: Daniel B. Kristensen

Sekretær: Kjell Reidar Johansen

Styremedlem: Even Jansen (aksjonsleder)

Styremedlem: Mathea Olsen (skolekontaktleder)

Styremedlem: Marius Borøy Andreassen (medlemsansvarlig)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized