Enstemmig fylkesårsmøte

Lørdag 20. november avholdt Vest-Agder FpU fylkesårsmøte i bystyresalen i Kristianand. Og aldri før har det vært så stor enighet som på årets årsmøte. På grunn av et plutselig snøvær var flere av delegatene forsinket til årsmøtet. Men selv om det kom i gang for sent, gikk selve årsmøtet veldig smidig. Både resolusjonsforslag, budsjett og…