Skattelister er snoking

Skattelistene er nylig lagt ut til allmenn beskuelse. Dette er sosialpornografi, misunnelse og kikking satt i system. Ved å gjemme seg bak positive ord som ”åpenhet”, trykkes listene i aviser og andre medier. Men åpenhet i forvaltningen dreier seg om å se hva administrasjonen gjør, ikke hvordan folks private situasjon er. For eksempel ville nok de fleste protestert om sosialhjelpsmottakere eller trygdede ble offentliggjort med hva de mottar.

Nei til parkeringsavgift i Vennesla sentrum!

Vennesla er en kommune i stor vekst og i den forbindelse har det til tider oppstått parkeringsproblemer i sentrum. Administrasjonen i Vennesla har fått for seg at dette problemet kan løses ved å innføre parkeringsavgift i sentrum.