Eliteskolering i Vest-Agder FpU

Vest-Agder FpU arrangerte for noen uker siden en eliteskolering. Dette for å gi flere travere, som allerede er godt skolerte, noe å strekke seg etter.