Nei til snusforbud på videregående skole

På alle landets skoler er det snusforbud.Christians valgtale Snus er et lovlig produkt, på lik linje med vann og tyggegummi, dersom du er myndig. Derfor er det feil at dette ikke gjelder på skolen.

Det er ikke riktig å legge seg opp i hvorvidt en myndig elev snuser. Forbudet nekter elever å snuse i skoletiden, for mange mellom 08:00 og 16:00. Dette gjelder ikke bare mens man sitter i en undervisningstime, men også når man er i ute i pausene. Om du sitter hjemme og forbereder deg til eksamen, bryter du også loven dersom du bruker snus. Det er altså sånn at man bryter loven dersom man snuser i eget hjem i skolesituasjoner. Det som er enda mer vanvidd, er at dette forbudet også gjelder om du er på vei til, eller på vei fra skolen. Derfor har jeg store tvil hvordan dette fungerer i praksis.En bedre løsning vil heller være å ha sanksjoner mot de som spytter snusen andre steder enn i søppelkassen. Et av de mange dårlige argumentene for snusforbud er at de som snuser ikke alltid kaster snusen i søppelbøtten, men på bakken. Dette forbudet viser nok en gang at reguleringer Av myndige mennesker har gått for langt

Jeg lurer på hva det neste er for reguleringskåte politikere Som skal ta friheten min. Bestemme om maten min er sunn nok til at jeg kan spise den, eller skal alt i skoletiden reguleres? Hva med luftkvaliteten til og fra skoleveien og i nærheten av skolen – skal det bli forbudt å kjøre bil til og fra skolen? Jeg blir ikke overrasket om det i 2017 finnes lover for når vi skal drikke vann. Vi i Vennesla FpU forlanger at De myndige elevene gis friheten tilbake, og at de ikke lenger blir behandlet som barn.

Så er det jo faktisk slik at det er ikke noe som heter passiv snusing, slik det er med røyk. Om en myndig medelev sitter ved siden av deg og har en snus under leppen, så går ikke det utover deg eller andre som sitter i det klasserommet. Det går verken utover din eller andres læring eller helse. Derfor ser vi ikke noen gyldig grunn til å ha denne loven. Vi i Vennesla FpU er av den forståelsen at visst en noe skal være forbudt, så skal det være forbudt av den årsaken at det går utover andres frihet. Min frihet stopper der din begynner.

Innlegget var på trykk i Vennesla Tidende 16.02.2016.

 

Kutt i midlene til Ungdommens fylkesting

Ungdommenes Fylkesting i Vest- Agder er ment å være et talerør for ungdom mellom 13 og 22. Meningen er at ungdommer skal få muligheten til å fremme sine meninger gjennom et politisk organ, noe som i utgangspunktet kan høres ut som en god idé.

Dessverre brukes ikke pengene til å gi ungdom et talerør og politisk erfaring, men på å gi dem dyre overnattinger og middager. Agder FpU mener at dette er unødvendig og dårlig bruk av offentlige midler. Vi mener at en for stor andel av pengene blir brukt på lokketilbud,og ikke på politisk virksomhet.

I Agder FpU synes vi det er fint at ungdom engasjerer seg, men samtidig ønsker vi ikke å sløse medskattebetalernes penger.

Selv har jeg vært med på arrangementer i Ungdommens fylkes- tings regi, hvor jeg fikk 1300 kroner i lønn, et luksusopphold på hotell, med alt inkludert. I Agder FpU er vi av den oppfatning at man bør oppfordre ungdom til å bli mer politisk aktive, men ikke ved å lokke dem med dyre opphold. Derfor mener vi at vi bør kutte i midlene til Ungdommens fylkesting, og heller bruke penger hvor de trengs, som i den videregående skolen.

Christian Steen Moen
Styremedlem i Agder FpU.

Innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen torsdag 11.02.16 og kan leses her.

Med jernring rundt sørlandssenteret

Ikke før det nye sørlandssenteret er blitt bygget, prøver enkelte Andreas Jacobsenkristiansandspolitikere å tjene penger på utviklingen der ute. Arbeiderpartiet og Høyre snakker varmt om å slå jernring rundt Sørlandssenteret. Dette til tross for at Høyre i sin tid var mot rushtidsavgift. I 2009 trodde selv ikke Arbeiderpartiet på bompenger rundt Sørlandsparken. Vår løsning er ikke å straffe Sørlandsparken, men å tilrettelegge i kvadraturen med flere parkeringsplasser, samt gjøre det lettere å etablere seg i der.

Jeg har forståelse for at bystyrepolitikerne i Kristiansand ønsker å gjøre noe for næringslivet i kvadraturen, men det å straffe dem som ønsker å handle i Sørlandsparken, er en svært dårlig løsning. Dette er et forslag som først og fremst straffer lavtlønnede og studenter i hele regionen. Bomring rundt sørlandsparken vil også gi 6000 arbeidsplasser dårligere rammevilkår, og senterforeningene mener at det betyr tap av arbeidsplasser. Å risikere arbeidsplasser i en tid hvor arbeidsledigheten øker, er kritikkverdig av Arbeiderpartiet.

Vi i Agder FpU er stolte av at våre lokale FrP-politikere sier tydelig nei til å være med å kvele arbeidsplasser og næringsliv i Sørlandsparken. Både FpU og FrP har gjennom alle tider sagt vi ønsker å legge ned bomstasjoner, og det står vi fast ved.

Fremtiden ligger med Kristiansand

Knutepunkt SørlandetMed Vennesla som en del av knutepunkt Sørlandet ville Venneslas innbyggere kunne hevdet langt bedre tjenester. Derfor er det synd at våre politikere har sagt nei til sammenslåing.

 

Venneslas politikere, med ordfører Torhild Bransdal i spissen, samlet seg før valget om et rungende nei til sammenslåing med de øvrige kommunene i knutepunkt Sørlandet. Politikerne mener tilsynelatende at debatten om kommunesammenslåing handler om identitet, selvstendighet og egenart. Vennesla vil bli en liten hjørnesten i Kristiansand om vi slås sammen påstås det, men dette stemmer ikke. Vi ville ikke ha gått inn under Kristiansand, vi ville sammen ha laget en ny storkommune. Vennesla vil alltid være Vennesla, og vi vil alltid ha vår identitet.

Vennesla som en del av knutepunkt Sørlandet ville ha blitt langt mer effektiv, billigere i drift og ikke minst mindre byråkratisk. I tillegg til dette ville Venneslas innbyggere ha fått bedre kommunale tilbud: skole-, barnehage-, barnevern-, helse- og omsorgstjenestene er bare noen av tjenestene som kunne bedres. Her må vi stille oss spørsmålet: skal vi ofre gode tjenester til våre innbyggere fordi Torhild Bransdal skal ha Norgesrekord i å være ordfører? Svaret er nei.

I dag har de syv kommunene i knutepunkt Sørlandet et godt interkommunalt samarbeid på en rekke områder.  Dette samarbeidet bør absolutt videreføres på en best mulig måte, og potensialet til å forbedre dette samarbeidet for å levere enda bedre tjenester er stort. Oppgavene foran oss er så store og så mange, at nå er det virkelig på tide å gå inn i en storkommune.

Politikerne har siden begynnelsen av prosessen hatt fingrene i ørene når argumentene for kommunesammenslåing har dukket opp. Nå er det på tide at vi innbyggere ser hva som er best for oss selv. Det er i skattebetalernes interesse at tjenestene leveres best mulig, og det gjør de i en storkommune.

Innlegget var på trykk i Vennesla tidende på nett og papir 02.11.15 og kan leses her.

 

Ta engasjementet ett steg videre!

Snart går lokallagsårsmøtene av stabelen. Nye styrer skal velges, og lokallagene skal sette seg mål for det kommende året.

Agder FpU har overflod av dyktige medlemmer, og vi håper at alle ønsker å ta sitt engasjement videre og stille til et verv i sitt lokallag.

– Jeg vet at mange av våre nye medlemmer har veldig stort potensiale, og jeg håper at de vil stille og etter hvert bli fremtidens politikere, sier formann i Agder FpU, Theodor Barndon Helland.

Man behøver ikke være en erfaren politiker for å stille til verv. Det eneste man behøver er engasjement og vilje til å lære.

Under finner du datoer for de ulike lokallagenes årsmøter og beskrivelser av verv du kan stille til. Ved spørsmål eller for å melde interesse kan du ta kontakt med valgkomitéenes ledere.

Mandal FpU: 15. oktober
Leder av valgkomitéen:
Celina Michaelsen Schmidt
Tlf: 971 70 055

Søgne FpU: 24. oktober
Leder av valgkomitéen:
Andreas Jacobsen
Tlf: 473 49 518

Kristiansand FpU: 31. oktober
Leder av valgkomitéen:
Theodor Barndon Helland
Tlf: 478 80 799

Formann
– Lagets ansikt utad
– Leder styremøtene
– Har det overordnede ansvaret for laget
– Inspirator og motivator
– Delegere oppgaver og følge opp styrets medlemmer
– En bør tenkte gjennom om en har tid og kapasitet til å ta på seg et slikt verv
– Møter i regionallagsstyret i rolle som lokallagsformann

Nestformann
– Er ofte delt i 2: én politisk og én organisatorisk
– Stedfortreder for formannen

  • Politisk:
    – Ta initiativ til utadvendt virksomhet
    – Ta initiativ til politiske utspill og skolering
  • Organisatorisk:
    -Utarbeidelse av arbeids- og aktivitetsplan
    – Oppfølging av lokallag

Kasserer
– Håndterer lagets økonomi
– Må kunne FpUs økonomireglement
– Skal være en av to som disponerer lagets konto
– Legge frem skriftlig økonomisk status på styremøtene

Studieleder
– Ansvarlig for kursvirksomheten i laget
– Utarbeide kursplan
– Planlegge kurs
– Tema
– Foredragsholdere
– Møtested
– Vær ute i god tid
– Inviter deltagerne tidlig:
– Post, mail, Facebook, SMS, ringerunde, nettsiden

Medlemsansvarlig
– Velkomstoppringning
– Ekstra ansvar for verving
– Ringe eksisterende medlemmer minst en gang i året
– Kartlegge interesse
– Sørge for at medlemmene vet hva som skjer
– Korrekt medlemsinformasjon

Styremedlem
– Ingen klart definerte oppgaver
– Vær kreativ – Gjør det beste ut av vervet!
– Aksjonsansvarlig
– Presseansvarlig
– Skolekontaktleder
– Lede evt. Arbeidsgrupper
– Ta initiativ til aktiviteter og saker

Varamedlem
– Ingen klart definerte oppgaver
– Vær kreativ – Gjør det beste ut av vervet!
– Kan aktiviseres ved å inviteres til å være med på møter, selv uten stemmerett
– Det samme kan gjøres med medlemmer uten verv

La studenter være studenter

Samtidig som at konkurransen om arbeidsplassene etter studiene blir tøffere, må flere og flere studenter ta deltidsjobb for å få endene til å møtes.

For at Norge skal nå sitt mål om å være blant de fremste kunnskapsnasjonene i verden må studiestøtten økes, og studenter må få lov til å være studenter.

Forutsetningene for en god studentpolitikk må alltid være å ha som mål å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon. Et premiss for dette er at det må tilrettelegges for studentene slik at vi får mest mulig ut av studietiden. For å kunne prestere optimalt sier det seg selv at studiene og det faglige må stå i sentrum av studentlivet.

Norske studenter har ikke vært fattigere på nesten 40 år, og kun 6 % av studentene står uten yrkesinntekt. Det å være heltidsstudent er med andre ord helt ukjent for de aller fleste. Mange studenter vil jobbe, og arbeidserfaring fra studietiden er på alle måter positivt, både for egen læring og karriere etter studiene. Problemet med dagens ordning er at man får et stort kutt i stipendet om man tjener over inntektstaket. Med andre ord straffes faktisk de som gir det lille ekstra og tjener mer enn 120.000 i året. Dette er på ingen måte sunn studentpolitikk. Vi i FpU mener det hadde vært fordelaktig å doble inntektstaket, samtidig som man øker frikortgrensen til 100.000 slik at studentene kan beholde en større del av pengene de tjener enn det de gjør i dag.

Vi ønsker at studielån og stipend skal være høyt nok til å sikre fullfinansiering av studiene, uavhengig av om man studerer ved en privat eller offentlig skole. Det å være heltidsstudent burde i det minste være et alternativ for de som ønsker det. Sånn er det ikke i dag. Taket på det årlige studielånet må heves og stipendandelen må bli større, både for bachelor- og mastergradsstudenter. For å gi studentene et best mulig tilbud og de beste betingelsene ønsker vi å gi bankene statlig garanti for å gi studentlån. Større valgfrihet og konkurranse betyr at du som student kan gå til hvilken som helst bank og få et bedre tilbud enn det dagens lånekasse kan gi.

Det skal lønne seg å være god, og det skal lønne seg å stå på. Studenter som fullfører studiet på normert tid eller kortere burde bli belønnet i form av større stipendandel, og de aller beste bør få tilbud om tilleggsstipender og legater.

Det er tross alt så enkelt som at dette handler om å gjøre studieårene til en tid der det i hovedsak er studiene som står i sentrum, og at det er tilrettelagt for at vi i løpet av disse årene kan tillegge oss den kunnskapen vi trenger videre i livet.

Jørgen Krog Tveitan
Styremedlem
UiA FpU

Innlegget var på trykk i Fædrelandsvennens nett- og papiravis mandag 15. september 2013.

Valgkomitéens innstilling styre Agder FpU

I morgen klokken 15.00 går årsmøter for UiA FpU samt sammenslåing og konstituerende årsmøte for Agder FpU av stabelen på Rådhuset i Kristiansand. Valgkomitéene legger i dag frem sine innstillinger til styrer.

Agder FpU

Formann: Theodor Barndon Helland
1. nestformann: Celina Rosander Lund
2. nestformann: Andreas Jacobsen

Kasserer: Nicholas Jenssen
Medlemsansvarlig: Simen Vederhus

Styremedlem: Celina Schmidt
Styremedlem: Jannicke Svaba Halvorsen

1. vara: Silje Haugli
2. vara: Håkon Hjelmeland Dale

– Jeg tror vi har funnet en solid gjeng til å styre det nye Agder FpU. Det er god sammensetning av politiske talenter og gode organisatoriske ressurspersoner. Dette kan bli et vinnerlag, sier valgkomitéens leder, Fredrik Juel Hagen.

UiA FpU

Formann: Andreas Jacobsen
Nestformann: David Hochman
Kasserer: Nicholas Jenssen
Styremedlem: Endre Friestad
Styremedlem: Jørgen Krog Tveitan
1. vara: Kristian Sæverud

Frihandel fremfor bistand

FpU mener at frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for u-land. Den rødgrønne regjeringen har i 8 år investert enorme summer i bistand til u-land uten å en gang vite hva pengene faktisk brukes på.

Det er naturlig at vi som et av verdens rikeste land skal hjelpe dem som trenger det mest. Derfor vil FpU ha frihandel fremfor bistand som skaper en mer langsiktig og stødig økonomi.

Målsetningen med norsk bistand har angivelig vært å øke velferden i de aktuelle landene og bidra til bedre liv for dem som bor der. Det viser seg dog at store deler av pengene har ført til korrupsjon, ikke et bedre samfunn.

Om bistand går til korrupte statsleder, og ikke til folket faller hele poenget bort. Resultatet av dette gjør at det blir vanskeligere for innbyggerne å skape demokrati, rettigheter og økt velstand. Vi skal selvfølgelig ikke slutte å gi penger, men vi må sørge for at pengene går til humanitær hjelp der det trengs mest.

FpU står fast på at ved å øke importen fra de fattigste landene vil det bli vinn vinn for de fattigste og rike. Vi får billige råvarer og utviklingslandene vil få økt inntekter og vil være mer tilgjengelige på det internasjonale markedet. FpU vil ha fri toll for de fattigste og at Norge skal kjempe for merinternasjonal fri handel – slik bygger vi de fattigste landene.

Kristian Mosfjeld Hansen
Kristiansand FpU

 

Frihet for mor og far

Hvordan mor og far skal få fordele foreldrepermisjonen er alltid et hett politisk tema.

Det diskuteres stadig om hvor mange uker som skal fordeles mellom partene, og meningene er mange.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) mener at staten ikke skal være til for å bestemme hvordan voksne mennesker skal organisere sine liv, statens oppgave skal være å legge til rette for at innbyggerne selv kan ta de valgene som passer deres liv best. Fra 1. juli i år ble det innført en tredeling av foreldrepermisjonen, hvor mor og far får 10 uker hver, samt 29 uker som kan fordeles fritt. Dette er et skritt i riktig retning, men fortsatt gjenstår det viktigste skrittet.

Ingen familier er like. Derfor kan man ikke ha en A4-ordning når det kommer til foreldrepermisjon. Familiene skal kunne stå fritt til å fordele ukene selv, slik det passer dem best.

I debatten om foreldrepermisjon blir det alltid snakket om likestilling. Men er likestilling at staten skal bestemme hva som passer deg og din familie best? For FpU er likestilling frihet til å gjøre det som passer deg best, så lenge det ikke går utover andre. Staten bør få tilbake troen på enkeltmennesket. Det har i mange år vært en tankegang hvor staten vet bedre hva som er rett for deg enn det du selv gjør. Dette bør det bli slutt på.

FpU vil gi foreldrene friheten til å bestemme selv hvordan de ønsker å organisere foreldrepermisjonen, uten innblanding fra staten. Vi ønsker å gi friheten tilbake til mor og far.

Celina Rosander Lund
Formann
Vest-Agder Fremskrittspartiets Ungdom

Innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen på nett og papir mandag 4. august og kan leses her.

FpU vil gjøre det enklere for ungdom å få jobb

I en undersøkelse gjort av VG fremkommer det at 55% av landets tenåringer ikke er i jobb. FpU tror de har løsningen. Et av forslagene fra Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon er å gjøre det lov for 16-åringer selge alkohol i dagligvarebutikker.

1. styremedlem i Vest-Agder FpU, Andreas Jacobsen, er klar i talen når han forteller hva som må gjøres.

Vil la ungdom selge tobakk og alkohol
– Når 55% av landets tenåringer ikke får jobb er det på tide at politikere tilrettelegger og gjør det enklere for arbeidsgivere å ansette de unge. Vi kan gjøre det mer attraktivt for dagligvarebutikker  å ansette ungdom under 18 år ved å gjøre det lovlig for 16-åringer å selge alkohol, forteller Jacobsen.

I dag er det ikke lov for ungdom under 16 år å selge alkohol eller tobakk. Det gjør det tungvint for daglivarer å ha ungdommer i kassen.

– En lovendring vil kunne gjøre det mer attraktivt for daglivarebutikker å ansette denne aldersgruppen, fortsetter han.

Arbeidsgiveravgiften bør halveres
Jacobsen og FpU vil ikke stoppe med å la 16-åringer selge øl og tobakk, de ønsker òg å halvere arbeidsgiveravgiften for unge arbeidstakere.

– Ved å halvere arbeidsgiveravgiften for den unge arbeidstakerne gir vi bedriftene et økonomisk incentiv for å ansette dem under 20 år, konstanterer Jacobsen.

Utfordrer regjeringen
– Vi vil utfordre regjeringen til å øke frikortgrensen fra 39.500 kr til 100.000 kr. Da får unge et like sterkt incentiv til å få seg jobb som bedriftene gjør til å ansette dem. Slik får vi flere unge i arbeid, avslutter Andreas Jacobsen.

Saken var på trykk i Kristiansand Avis torsdag 31. juli.