Bli med på laget!

Nyheter

Ja til mobbeombud i hele Norge

I elevundersøkelsen i 2014 svarte 3,9 prosent av elevene at de følte seg mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. I 2015 var prosenten nede på 3,7. Prosenten går nedover og målet til FrP er å få den ned på 0. For at vi skal få stopp på mobbingen er vi nødt til…

Når NRK-lisensen forverres

Når den såkalte NRK-ekspertgruppen ledet av Tore Olaf Rimmereid, nå ikke ønsker at noen skal kunne unnslippe NRK-lisensen, er det som et gufs fra fortiden da de rødgrønne styrte. Agder FpU ønsker ikke å gjøre om lisensen til en boligskatt, den er allerede urettferdig nok. Enkelte med plomberte fjernsynsapparat, slipper nå ikke unna. Hensikten med…

Tja til fraværsgrense

Den 13. mai arrangerte de andre ungdomspartiene i Vest-Agder en streik mot den nye fraværsgrensen, som regjeringen, med Høyre i spissen ønsker å innføre fra høsten av. Også mine medlemmer i Agder FpU var invitert, i og med at FpU også har tatt avstand fra denne omtalte fraværsgrensen. Det til tross for at jeg fremdeles…

Nei til monopol på videregående utdanning

Vi er stadig oftere vitne til at våre folkevalgte, med unntak av FrP, Høyre og KrF, forsøker å stikke kjepper i hjulene for KV Vennesla (tidl. Vennesla Musikkgymnas), ved å gjøre det vanskeligst mulig å drive skole. Det går sport i at politikerne påstår at KV vil stjele elever fra Vennesla VGS. Dette er ukorrekt….

Aktiviteter