Styret

Lokallagsstyret i Kristiansand FpU 2015/2016.

Andrea Christina Gonzales
Formann
andrea.gonzales@fpu.no
+47 463 16 020

Brage Carlsen
Nestformann
brage.carlsen@fpu.no
+47 918 84 405

Vetle Osenbroch Kallevik
Kasserer
vetle.kallevik@gmail.com
+47 907 13 206

Joakim Brekke Grøtting
Medlemsansvarlig
joagrot@hotmail.com
+47 482 99 074

Kristian Mosfjeld Hansen
Styremedlem
kristian.hansen@fpu.no
+47 970 01 911

Mats Gundersen
1. varamedlem
mats.gundersen@fpu.no
+47 909 28 143

Christine Elise Jensen
2. varamedlem
+47 473 56 558