Når NRK-lisensen forverres

Når den såkalte NRK-ekspertgruppen ledet av Tore Olaf Rimmereid, nå ikke ønsker at noen skal kunne unnslippe NRK-lisensen, er det som et gufs fra fortiden da de rødgrønne styrte.

Agder FpU ønsker ikke å gjøre om lisensen til en boligskatt, den er allerede urettferdig nok. Enkelte med plomberte fjernsynsapparat, slipper nå ikke unna. Hensikten med den nye ordningen er at man skal modernisere finansieringen av NRK og gjøre den mer «rettferdig». Tanken er at alle som eier en smarttelefon eller et nettbrett har muligheten til å se på NRK, og bør derfor betale for et produkt de kanskje ikke bruker.

Agder FpU stiller seg kritisk til den nye ordningen. Det vil ikke nødvendigvis bli mer rettferdig av den grunn av at man nå krever betaling av hele samfunnet fremfor kun de som bruker NRK. Det blir heller ikke rettferdig at alle nå skal betale for en vare de ikke nødvendigvis benytter seg av.

Skal det være «rettferdig» at en kanals overlevelse blir fullstendig statsfinansiert? Det kan argumenteres med at den nye lisensen vil innbringe hele 300 millioner kroner til NRK. Hva med de andre kanalenes overlevelse? Blir det ikke urettferdig at kanaler som eksempelvis TV2 og TVNorge får betydelig mindre å rutte med? Dagligvarekjedene blir ikke statsfinansierte, og skulle samme prinsipp blitt implementert her, så ville det betydd at du måtte eksempelvis betalt en KIWI-avgift, bare fordi du har en slik butikk i nærområdet. Agder FpU er tilhengere av et fritt marked med like konkurransevilkår.

Det er med det ikke rettferdig å straffe alle boligeiere, for en kanals overlevelse. Agder FpU mener derfor at lisensordningen fjernes og at NRK kommersialiseres.

Andreas Gravdahl
Kasserer
Agder FpU

Tja til fraværsgrense

Den 13. mai arrangerte de andre ungdomspartiene i Vest-Agder en streik mot den nye fraværsgrensen, som regjeringen, med Høyre i spissen ønsker å innføre fra høsten av. Også mine medlemmer i Agder FpU var invitert, i og med at FpU også har tatt avstand fra denne omtalte fraværsgrensen. Det til tross for at jeg fremdeles har til gode å høre et eneste godt argument mot det å stille krav til elevene.

Siden jeg meldte meg inn i politikken i 2011 har jeg vært vitne til mye rart. Jeg har tross alt vært med på tre skolevalgkamper hvor jeg selv har vært skoledebattant i en av dem. Jeg har blitt beskyldt for å ville la flyktninger drukne i Middelhavet, for å kun ønske å gi skattekutt til Norges aller rikeste, og for å ønske arbeidsmiljøloven tilbake til middelalderen.  Det har også kommet beskyldninger fra meg, både sanne og halvsanne mot de andre partiene. Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg har brukt sleipe debattriks som å kaste sjokolade til jublende skolelever under debattene. Jeg tror at ungdomspolitikere i skoledebatter er nok så like, vi har alle noen triks for å fremheve våre løsninger for elevene. Dog synes jeg at debatten rundt fraværsgrensen skiller seg fra andre debatter, og naturlig nok også fra skolevalgene. Denne debatten skiller seg fra de andre fordi det er mange som mener noe, uten at noen faktisk er helt sikre på hva disse nye reglene dreier seg om.

Rød Ungdom er et av partiene som har ytt mye motstand mot de nye fraværsreglene, og jeg skal unntaksvis gi dem mye skryt i denne sammenhengen. Ikke bare fordi de har vært saklige, men også fordi de bruker reelle argumenter, som det virker som de andre partiene har stilt seg bak. Deres argument er at det er de psykisk syke som vil komme dårligst ut med de nye reglene, ikke skulkerne. Det i seg selv er et forholdsvis godt argument, om det er riktig.  Likevel forstår jeg ikke at man kan basere hele sin mostand mot fraværsgrensen på at det er de psykisk syke som kommer dårligst ut med fraværsgrensen, og at den vil resultere i en såkalt «dropout-garanti». Om det er gruppen elever som er psykisk syke som er problemet når det gjelder innføringen av grensen, så bør vel innsatsen legges inn for å hjelpe denne gruppen, fremfor å kjempe mot fraværsgrensen som skal hindre skulk i den videregående skolen.

Jeg forstår det er fristende å være mot noe så upopulært som det å stille krav til elevene. Det er også svært vanskelig å forsvare upopulær politikk når man tilsynelatende er gutten eller jenten som rekker opp hånden og spør om læreren ikke skal sjekke leksene. I det lange løp tjener flertallet på det, men man risikerer å ha et kjipt påfølgende friminutt. Om vi skal basere politikk på kortsiktige løsninger fremfor å tenke langsiktig, tror jeg vi kjapt får et problem.

Som FpUer skulle jeg ønske debatten dreide seg om noe annet enn om man var for eller imot fraværsgrensen. Jeg skulle ønske den handlet om hvordan elvenes skoledag skal organiseres, hvilke skoler elvene får gå på og valgfriheten i skolehverdagen deres. For med vår politikk ville aldri debatten om fraværsgrense vært reell. Vi ønsker å likestille de private skolene med det offentlige, gi skolene stor grad av autonomi over sitt eget pedagogiske opplegg og la staten betale for det. Med en slik modell ville det vært opp til skoleeier om skolen skal ha fraværsgrense eller ikke, og vi som politikere hadde sluppet å ta stilling til spørsmålet. Fraværsgrensen ville vært opp til den enkelte elev, elvenes foreldre og skoleeier, ikke opp til Høyre, Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet. Men, så lenge den offentlige skolen er hovedregelen, så er det rett at vi som politikere legger retningslinjene for den. Og jeg har fremdeles til gode å høre noen gode argumenter mot å stille krav til elevene, kanskje i form for en eller annen fraværsgrense.

Andreas R. K. Jacobsen
Formann, Agder FpU

Nei til snusforbud på videregående skole

På alle landets skoler er det snusforbud.Christians valgtale Snus er et lovlig produkt, på lik linje med vann og tyggegummi, dersom du er myndig. Derfor er det feil at dette ikke gjelder på skolen.

Det er ikke riktig å legge seg opp i hvorvidt en myndig elev snuser. Forbudet nekter elever å snuse i skoletiden, for mange mellom 08:00 og 16:00. Dette gjelder ikke bare mens man sitter i en undervisningstime, men også når man er i ute i pausene. Om du sitter hjemme og forbereder deg til eksamen, bryter du også loven dersom du bruker snus. Det er altså sånn at man bryter loven dersom man snuser i eget hjem i skolesituasjoner. Det som er enda mer vanvidd, er at dette forbudet også gjelder om du er på vei til, eller på vei fra skolen. Derfor har jeg store tvil hvordan dette fungerer i praksis.En bedre løsning vil heller være å ha sanksjoner mot de som spytter snusen andre steder enn i søppelkassen. Et av de mange dårlige argumentene for snusforbud er at de som snuser ikke alltid kaster snusen i søppelbøtten, men på bakken. Dette forbudet viser nok en gang at reguleringer Av myndige mennesker har gått for langt

Jeg lurer på hva det neste er for reguleringskåte politikere Som skal ta friheten min. Bestemme om maten min er sunn nok til at jeg kan spise den, eller skal alt i skoletiden reguleres? Hva med luftkvaliteten til og fra skoleveien og i nærheten av skolen – skal det bli forbudt å kjøre bil til og fra skolen? Jeg blir ikke overrasket om det i 2017 finnes lover for når vi skal drikke vann. Vi i Vennesla FpU forlanger at De myndige elevene gis friheten tilbake, og at de ikke lenger blir behandlet som barn.

Så er det jo faktisk slik at det er ikke noe som heter passiv snusing, slik det er med røyk. Om en myndig medelev sitter ved siden av deg og har en snus under leppen, så går ikke det utover deg eller andre som sitter i det klasserommet. Det går verken utover din eller andres læring eller helse. Derfor ser vi ikke noen gyldig grunn til å ha denne loven. Vi i Vennesla FpU er av den forståelsen at visst en noe skal være forbudt, så skal det være forbudt av den årsaken at det går utover andres frihet. Min frihet stopper der din begynner.

Innlegget var på trykk i Vennesla Tidende 16.02.2016.

 

Kutt i midlene til Ungdommens fylkesting

Ungdommenes Fylkesting i Vest- Agder er ment å være et talerør for ungdom mellom 13 og 22. Meningen er at ungdommer skal få muligheten til å fremme sine meninger gjennom et politisk organ, noe som i utgangspunktet kan høres ut som en god idé.

Dessverre brukes ikke pengene til å gi ungdom et talerør og politisk erfaring, men på å gi dem dyre overnattinger og middager. Agder FpU mener at dette er unødvendig og dårlig bruk av offentlige midler. Vi mener at en for stor andel av pengene blir brukt på lokketilbud,og ikke på politisk virksomhet.

I Agder FpU synes vi det er fint at ungdom engasjerer seg, men samtidig ønsker vi ikke å sløse medskattebetalernes penger.

Selv har jeg vært med på arrangementer i Ungdommens fylkes- tings regi, hvor jeg fikk 1300 kroner i lønn, et luksusopphold på hotell, med alt inkludert. I Agder FpU er vi av den oppfatning at man bør oppfordre ungdom til å bli mer politisk aktive, men ikke ved å lokke dem med dyre opphold. Derfor mener vi at vi bør kutte i midlene til Ungdommens fylkesting, og heller bruke penger hvor de trengs, som i den videregående skolen.

Christian Steen Moen
Styremedlem i Agder FpU.

Innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen torsdag 11.02.16 og kan leses her.

Med jernring rundt sørlandssenteret

Ikke før det nye sørlandssenteret er blitt bygget, prøver enkelte Andreas Jacobsenkristiansandspolitikere å tjene penger på utviklingen der ute. Arbeiderpartiet og Høyre snakker varmt om å slå jernring rundt Sørlandssenteret. Dette til tross for at Høyre i sin tid var mot rushtidsavgift. I 2009 trodde selv ikke Arbeiderpartiet på bompenger rundt Sørlandsparken. Vår løsning er ikke å straffe Sørlandsparken, men å tilrettelegge i kvadraturen med flere parkeringsplasser, samt gjøre det lettere å etablere seg i der.

Jeg har forståelse for at bystyrepolitikerne i Kristiansand ønsker å gjøre noe for næringslivet i kvadraturen, men det å straffe dem som ønsker å handle i Sørlandsparken, er en svært dårlig løsning. Dette er et forslag som først og fremst straffer lavtlønnede og studenter i hele regionen. Bomring rundt sørlandsparken vil også gi 6000 arbeidsplasser dårligere rammevilkår, og senterforeningene mener at det betyr tap av arbeidsplasser. Å risikere arbeidsplasser i en tid hvor arbeidsledigheten øker, er kritikkverdig av Arbeiderpartiet.

Vi i Agder FpU er stolte av at våre lokale FrP-politikere sier tydelig nei til å være med å kvele arbeidsplasser og næringsliv i Sørlandsparken. Både FpU og FrP har gjennom alle tider sagt vi ønsker å legge ned bomstasjoner, og det står vi fast ved.

Rekordstor sommerleir

Det var i ordnede rekker FpUere fra hele landet i dag ankom Ed i Sverige for FpUs årlige sommerleir.

Årets leir markerer ny deltagerrekord med 160 deltagere. Presis klokken 14.30 ønsket Formann Ove Vanebo deltakerne velkommen til årets sommerleir. Etterpå fortalte han FpU.no at han er svært fornøyd med det høye deltakertallet i år. Videre fortalte han at; ”Årets sommerleir kommer til å innholde flere overraskelser, blant annet har sentralstyret satt opp sin egen revy”.

Litt senere treffer vi 4 gutter fra Ålesund FpU, som avslører at Møre og Romsdal FpU har store planer om å vinne årets fotballturnering. Carl Teige forteller: ”Lagets hemmelige våpen i år er Kristoffer Honningsvåg, som har en fortid fra blant annet Fredrikstad FK (FFK). Honningsvåg selv er noe mer beskjeden, men bekrefter at han er klar for kamp.

Etter lunsj ble ordet gitt til Richard Haye. Haye har drevet med kampsport i en årrekke, og jobber i tillegg som coach. Han fortalte FpUerne hvordan de kan motivere seg selv til å nå nye høyder ved å bare tro på seg selv. ”Vær en kriger, og oppfør deg som en verdensmester hver gang du går inn i et rom,” fortalte han engasjert til stor begeistring fra tilhørerne.

FpU.no kan dermed erklære årets sommerleir for åpnet, og håper den blir spennende og innholdsrik for deltakerne.