Bli med på laget!

Nyheter

Vil ha personlig økonomi inn i Agderskolene

En periode tilbake skrev Aftenposten at inkassogjelden til de mellom 18 og 25 år økte med over 50 prosent fra 2015 til 2016. Tall fra inkassoselskapet Kredinor viser at aldersgruppen skylder 235 millioner kroner.   Luksusfellen med kredittkort Agder FpU mener at fylkespolitikerne må vise handlekraft. Det er skremmende å se hvor mange unge i…

Sett eleven i sentrum

En god skole for FrP er en skole hvor eleven settes i fokus. Opplegg og læring skal være basert på elevens ferdigheter og kunnskap. Derfor er det svært viktig at vi sørger for at skolene har de beste lærerene, tilpassende utfordringer til elevene, og et godt sosialt miljø på skolen. Dette har FrP i regjering…

Tidenes satsing på vei

Veiene i Norge har i tiår blitt nedprioritert av vekslende regjeringer, som har ført til at vi har et voldsomt vedlikeholdsetterslep, utrygge skoleveier og kollektivløsninger som fører til en vanskelig hverdag for folk flest. Nå er vi nødt å prioritere de viktige sakene, som blant annet å sørge for at alle for en god vei…

Norge må ha fokus på trygghet og rettferdighet

Norge blir i dag sett på som et av de tryggeste og mest rettferdige landene i verden. Vi er ikke utsatt for ekstrem terrorisme, krig eller korrupsjon slik vi ser i enkelte andre land. Likevel lever vi i en verden som er i utvikling, og Norge er heller ikke fullstendig vernet mot vold og kriminalitet….

Aktiviteter